Twój koszyk 0 zł
OFERTA
PL / zł

Elzap Elektrotechnika - automatyka przemysłowa

Gwarancja

 

  1. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera, bądź sprzedawcy, która obowiązuje na terenie Polski.
  2. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja dodatkowa szczegółowe informacje o niej oraz jej treść zawarte są w opisie każdego z Towarów lub na żądanie u Sprzedawcy.
  3. Przedsiębiorca wydaje Kupującemu wraz z Towarem dokument gwarancyjny utrwalony na papierze, bądź innym trwałym nośniku.
  4. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Opublikowano: