Zaloguj się
Nowy koszyk 0

ELZAP Elektrotechnika Sp. z o.o.

Piastowska 50A

58-240 Piława Górna

Polska

ING Bank Śląski S.A.

INGBPLPW 95 1050 1908 1000 0090 3252 6403

NIP 8821927825

REGON 891490913

KRS 0000166063
ELZAP Elektrotechnika Sp.z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.