Zaloguj się
Nowy koszyk 0

Nasza oferta


Jako przedsiębiorstwo handlowe zajmujemy się dystrybucją:

* komponentów automatyki przemysłowej:

 • czujniki indukcyjne, optyczne, pojemnościowe
 • kasety sterownicze
 • moduły bezpieczeństwa
 • przekaźniki czasowe, kontrolno-pomiarowe itp.
 • przyciski i lampki
 • sterowniki PLC
 • styczniki
 • wyłączniki krańcowe

#

* aparatury modułowej:

 • wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • ograniczniki przepięciowe
 • obudowy
 • rozłączniki
 • wyłączniki różnicowoprądowe
 • transformatory

#

* napędów:

 • przemienniki częstotliwości
 • silniki
 • rozruszniki
 • softstarty

#

* elementów elektrotechniki przemysłowej:

 • oprawy oświetleniowe
 • źródła światła
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • koryta, listwy kablowe

#

* kabli i przewodów:

 • instalacyjne
 • sterownicze
 • energetyczne

#

 • Nazwa spółki: ELZAP Elektrotechnika Sp. z o.o.
 • Adres i siedziba spółki: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 50A
 • Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000166063 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 • Numer NIP: 8821927825
 • Numer REGON: 891490913